Viac ako 80% OBSADENNOSŤ Cesty okolo sveta k 30.4.2019

LEONARDO / 30.04.2019

S potešením môžeme konštatovať, že stav predaja CESTY OKOLO SVETA – Dom Pérignon edícia 2020 je ku dňu 30.4.2019 veľmi-veľmi dobrý!
Aktuálne máme obsadených už viac ako 80% z celkovej kapacity, t.j. 52 zo 64 miest. Znamené to, že už vo veľkom časovom predstihu vieme garantovať, že táto naša v poradí siedma Cesta okolo sveta sa určite uskutoční!
Predpokladáme, že zostávajúcich 12 miest sa obsadí najneskôr na jeseň 2019!